Dokumenty - BS Przedbórz

Logowanie
Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty

INFORMACJE
 
POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO


1. Polityka ładu Korporacyjnego zobacz pobierz
2.
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad ładu Korporacyjnego zobacz pobierz
3.
Uchwała Nr 2.2016 RN - Struktura organizacyjna zobacz pobierz

 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU 2016


1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA
- zobacz pobierz
3. OPINIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
- zobacz pobierz
4. POZYCJE POZABILANSOWE
- zobacz pobierz
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- zobacz pobierz
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- zobacz pobierz
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- zobacz pobierz

 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU 2015


1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA
- zobacz pobierz
3. OPINIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
- zobacz pobierz
4. POZYCJE POZABILANSOWE
- zobacz pobierz
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- zobacz pobierz
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- zobacz pobierz
7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
- zobacz pobierz
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- zobacz pobierz

 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU 2014


1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA
- zobacz pobierz
3. OPINIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
- zobacz pobierz
4. POZYCJE POZABILANSOWE
- zobacz pobierz
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- zobacz pobierz
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- zobacz pobierz
7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
- zobacz pobierz
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- zobacz pobierz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego