Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów z KRS i CEiDG - BS Przedbórz

Logowanie
Idź do spisu treści

Menu główne

Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów z KRS i CEiDG

INFORMACJE > AKTUALNOŚCI


Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub;

  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub;

  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub;

  • Oświadczenie Beneficjenta.


Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie Umowy przez Fundusz.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
Darmowy licznik odwiedzin