Rachunek VAT - BS Przedbórz

Logowanie
Idź do spisu treści

Menu główne

Rachunek VAT

INFORMACJE > AKTUALNOŚCI
INFORMACJA DLA KLIENTÓW BANKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Przedborzu, działając na podstawie obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o rachunku VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności, a wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzającej wymienione rozwiązania.

Realizując postanowienia Ustawy, Bank Spółdzielczy w Przedborzu wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. do oferty rachunek VAT powiązany z  rachunkami  rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.  

Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych ( PLN)  Bank otworzy rachunek VAT, który będzie powiązany z tym rachunkiem. Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty  rachunek VAT nie będzie otwierany.  

Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN).  Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych w Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części:  wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.  Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.
Bank otworzy rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z klientem, ani aneksu. Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy.  

Do każdego rachunku rozliczeniowego klienta instytucjonalnego musi zostać otwarty co najmniej jedne rachunek VAT. W związku z tym Bank każdemu klientowi otworzy jeden rachunek VAT niezależnie od tego czy posiada jeden, czy wiele rachunków rozliczeniowych. W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych rachunek VAT będzie powiązany z wszystkimi tymi rachunkami. Klient na podstawie odrębnego wniosku będzie mógł otworzyć kilka rachunków VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego