Dyrektywa PSD2 - podwójne logowanie do bankowości internetowej - BS Przedbórz

Logowanie
Idź do spisu treści

Menu główne

Dyrektywa PSD2 - podwójne logowanie do bankowości internetowej

INFORMACJE > AKTUALNOŚCI

W związku z wdrażaniem dyrektywy PSD2, Bank Spółdzielczy w Przedborzu prosi wszystkich Klientów korzystających z bankowości internetowej o uzupełnienie numeru telefonu komórkowego w najbliższej placówce bankowej. Numer telefonu jest niezbędny do podwójnego (silnego) uwierzytelniania podczas logowania do bankowości internetowej.
Od
dnia 14.09.2019 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do bankowości internetowej. Logowanie jest dwustopniowe. W pierszym etapie logowania należy podać nazwę użytkownika i hasło, następnie w drugim etapie logowania należy podać: hasło z wiadomości SMS dla Użytkowników posidających autoryzację przelewów hasłami z wiadomości SMS lub hasło z listy TAN dla Użytkowników posiadających autoryzację przelewów hasłami z listy TAN (logowanie w drugim etapie hasłami z listy TAN jest tymczasowe)
Prosimy o zmianę metody autoryzacji przelewów na hasła z wiadomości SMS. Autoryzacja przelewów hasłami z listy TAN będzie wycofana.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego