Kredyty z dotacją WFOŚiGW w Łodzi - BS Przedbórz

Logowanie
Idź do spisu treści

Menu główne

Kredyty z dotacją WFOŚiGW w Łodzi

INFORMACJE > AKTUALNOŚCI
 


  • możliwość sfinansowania ekologicznej inwestycji, pozwalającej na ograniczenie emisji zanieczyszczeń,

  • kredyty przeznaczone na ograniczenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przyłącza kanalizacyjne, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawę efektywności cieplnej budynków mieszkalnych,

  • od 40% do 60%  (w zależności od PROGRAMU PRIORYTETOWEGO) kosztów kwalifikowanych inwestycji jest pokrywanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  • z kredytu mogą być finansowane koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

  • okres kredytowania do 5 lat,

  • szybki i prosty proces przyznawania kredytu.


Kto może wziąć kredyt?

  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, położonej w województwie łódzkim, na której będzie realizowana inwestycja,

  • wspólnoty mieszkaniowe (dotyczy kredytu  na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych - termomodernizacja)

 Programy Priorytetowe z WFOŚiGW1
. Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zobacz pobierz
2.
Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków zobacz pobierz
3.
Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych zobacz pobierz

Do otwarcia plików wymagana jest przeglądarka plików PDF (Adobe Reader)


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego